VASKİ'den iddialara yanıt

Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (VASKİ) tarafından son günlerde kamuoyunda yer alan yolsuzluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

VASKİ'den iddialara yanıt

VANHABERDAR - Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (VASKİ) tarafından son günlerde kamuoyunda yer alan yolsuzluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

İlimizin kronikleşmiş tüm sorunlarına bu güne kadar eşi ve benzerine rastlanmamış bir şekilde çözüm getiren, neredeyse her mahalleye, her sokağa hizmet götüren Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü hakkında, vanhaberdar.com internet adresinde, 16 Aralık 2018 tarihinde“1993’de İSKİ, 2018’de VASKİ... İhale, Rüşvet, entrika!!!” başlığı ile tamamı iftira olan ve kurumumuzun yükselişini, kötü bir algı oluşturmak suretiyle baltalamayı amaçlayan ve çirkin iddialardan öte gidemeyen bir yazı kaleme alınmıştır.

İfade özgürlüğünün sınırlarının aşılması konusunda AİHM verdiği kararlar önemlidir. Yargıtay da kararlarında AİHM’in kriterlerini uygulamakta, genel olarak verdiği kararlarda ifade özgürlüğünü ön planda tutmaktadır, ancak ifade özgürlüğünün sınırlarını çizmekte, eleştiri sınırının aşılması halinde 301 inci maddede düzenlenen suçun oluşacağını belirtmektedir. Örneğin Yargıtay Ceza Kurulu’nun 11.07.2006 tarih ve 9-169/184 sayılı kararında “İfade özgürlüğü sadece lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenilmeye değmez görülen haber ve düşünceler için değil, devletin veya toplumun bir bölümünün aleyhinde olan, onları rahatsız eden haber ve düşünceler için de uygulanır. Bu demokratik toplum düzeninin ve çoğulculuğun gereğidir.

Eleştiri de kaynağını bu özgürlükten alır. Eleştirinin doğasından kaynaklanan sertlik suç oluşturmaz, eleştiri övgü olmadığına göre, sert, kırıcı ve incitici olması da doğaldır. Eleştirinin sert bir üslupla yapılması, kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması, eleştirenin eğitim ve kültür düzeyine bağlı aşağılayıcı ifadeler kullanılmamalı, düşünceyi açıklama sınırları içinde kalınmalı, başka bir anlatımla onların saygınlığını zedeleyici veya yok edici, varlık nedenini tartışılır hale getiren hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu kapsamda, her hangi bir düşünce açıklaması olarak değerlendirilemeyecek beyanlar veya açıklamalar, hukukun korumaya aldığı düşünce ve ifade hürriyeti kavramı dışına taşacağından fiile hukuka uygunluk niteliği kazandıracak “eleştiri hakkı” olarak değerlendirilmesi de olanaksız hale girecektir.

Kaleme alınan yazıda, meşru eleştiri sınırını aşan ve aslı astarı olmayan, hatta dedikodusu dahi yapılmayan bir dizi hezeyan gerçekmiş gibi gösterilmeye çalışılarak, VASKİ hakkındaki yalan haberlerle kamuoyu algı operasyonuna sürüklenmiştir.

Tamamladığı ve halen sürdürmekte olduğu hizmetlerle VASKİ, ulusal ve yerel medyayla birlikte, güzide Van Halkı’nın takdirini kazanmış ve hakkındaki güzel haberlerle gündemde kendisine daima yer bulmuş bir kamu kurumudur ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ve Sayıştay Başkanlığınca sürekli olarak denetlenmektedir.

Yaptığı her faaliyetin, harcadığı her kuruşun, ilgili tüm yasalara, kurumun Stratejik Planı, Bütçe Tertibi ve Yatırım Programı’na uygun olduğuna zerre kadar şüphe yoktur. Kurumun tüm ihaleleri, Kamu İhale Kurumu mevzuatına uygun ve şeffaf olarak gerçekleştirilmekle birlikte hiçbir kişi veya firmaya en ufak bir ayrıcalık tanınmamaktadır.

İftiralarla dolu ve sadece olumsuz bir algı oluşturma çabasıyla kaleme alınan yazı, yaptığı hizmetlerle halkın gönlünden ve ulusal basının gündeminden düşmeyen, bugüne kadarki hizmetlerine çok daha fazlasını eklemeye kararlı bir yönetim kadrosundan oluşmuş kurumumuzu, durdurma ve yıldırmaya yönelik beyhude çabadan başka bir şey değildir.

Kurumumuzda görev yapan bazı kişilerin isimlerini, gerçekle hiçbir alakası olmayan deli saçması iddialarla bir araya getirmek, çirkin iddiaları gerçekmiş gibi göstererek kamuoyunu yanıltmak ve değerli çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını baltalamak ahlaki olmadığı gibi memleketimize de büyük bir ihanettir.

Kurum ve çalışanlarını töhmet altında bırakmayı amaçlayan ve tamamen çirkin iftiralardan müteşekkil iddialar yargıya taşınacak, iddia sahibi tüm iddialarını yargı önünde ispatlamak zorunda kalacaktır. VASKİ, bu konuyla alakalı tüm hakkını adalet önünde sonuna kadar savunacak olup, iftira sahiplerinden gereken hesap hukuki yollarla sorulacaktır.

İftira metninde kurumumuzla birlikte ismi zikredilen değerli idarecilerimiz de yargıya gidecektir.

  1. ve çalışanlarını karalama çabasının asla amacına ulaşamayacağını, iftiraların sonuna kadar takipçisi olunacağını ve müfterilerden hukuk önünde en ağır şekilde hesap sorulacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. 19.12.2018

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ)

Genel Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 15:10
YORUM EKLE