Özgökçe, beş bakana Kadına Yönelik Şiddeti sordu

Wan milletvekili ve HDP MYK üyesi Bedia Özgökçe, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler/Adalet/İçişleri/Milli Eğitim Bakanlarının yanıtlaması istemiyle yanıtlaması istemiyle kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı, namus, töre cinayetleri istatistikleri, koruma, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen işlenen kadın cinayetleri, belediye başkanı adayı olan kadınlara oy vermeyeceğini açıklayan dekan ünvanlı kişiyi, 2005 yılında farmakoloji bilen eczacı kalfası eşi tarafından zehirlenerek katledilen Gülperi Ovalıoğlu davasında yakın zamanda beraat kararı çıkması konularını içeren toplam 11 adet soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

Özgökçe, beş bakana Kadına Yönelik Şiddeti sordu

VANHABERDAR - Van milletvekili ve HDP MYK üyesi Bedia Özgökçe, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler/Adalet/İçişleri/Milli Eğitim Bakanlarının yanıtlaması istemiyle yanıtlaması istemiyle kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı, namus, töre cinayetleri istatistikleri, koruma, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen işlenen kadın cinayetleri, belediye başkanı adayı olan kadınlara oy vermeyeceğini açıklayan dekan ünvanlı kişiyi, 2005 yılında farmakoloji bilen eczacı kalfası eşi tarafından zehirlenerek katledilen Gülperi Ovalıoğlu davasında yakın zamanda beraat kararı çıkması konularını içeren toplam 11 adet soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

Özgökçe, Bakanlara şu soruları yöneltti :

· 3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadının insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve belgeler çerçevesinde Anayasa ve ilgili temel Kanunlarda hangi değişiklikler gerçekleştirilmiştir?

· 3. Ulusal Eylem Planının devrede olduğu süre boyunca şiddete maruz kalan ya da öldürülen kadınlar bakımından yasal düzenlemelerin gerçekleştirilememesinden kim sorumlu tutulacaktır?

· 2018 yılında kaç kadın erkekler tarafından öldürülmüştür?

· Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu vakaların kaçına taraf olmuştur?

· Bu vakalarda cinayetten önce Adalet Bakanlığınca hakkında koruma tedbiri alınmış kadın var mıydı?

· Kadın cinayetlerinin gerçekleşmeden önlenmesi ve bu cinayetlerde adaletin tesisi için Adalet Bakanlığının hangi eylem planları bulunmaktadır?

· 6284 sayılı Yasa uyarınca yapılan koruma kararı taleplerinin derhal yerine getirilmesi için kaç kadının daha öldürülmesi gerekiyor?

· Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “töre”, “aşk”, “kıskançlık”, “namus” adı altında işlenen kadın cinayetlerini izleyen ulusal ya da bölgesel çapta bir veri tabanı var mıdır?

· 20 Kasım 2018’de katledilen Sedef Şen, 2018 yılında hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş eş tarafından öldürülen kaçıncı kadındır?

· Kadınların ev işçisi dışında başka bir iş yapamayacağını düşünen Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı olan kişiye diplomasını kim vermiştir?

· Bu kişinin dekan olduğu fakülteden havacılık ve uzay bilimi almış bir kadın öğrencinin mezun olabileceğine inanıyor musunuz?

· Gülperi Ovalıoğlu soruşturmasına Bakanlık olarak müdahil olma talebiniz neden olmamıştır?

· Annesinin ifadesiyle “Gülperi’nin hakkını kim savunacak?”

YORUM EKLE